Samen Slimmer Bouwen Slimme Tips

Minder uitvoeringsstress?

Start elke dag met een dagstart.
  • Tip 1: Organiseer een gezamenlijke projectopstart waarbij klantwaarden, risico-inventarisatie en teamvorming centraal staan. 

  • Tip 2: Organiseer iedere werkdag een dagstartoverleg op de bouw (max. 15 minuten), met voormannen van de bouwpartner staand bij een (digitaal) bord.
  • Tip 3: Maak gezamenlijk met de bouwpartners een kraanplan en bouwplaatsinrichting met behulp van een ‘spaghetti-analyse’ en een ‘dambord’ en breng alle loopbewegingen, logistieke lijntjes en losplekken in beeld.