Samen Slimmer Bouwen Slimme Tips

Het voortraject halveren?

Met elkaar moet dat kunnen.
  • Tip 1: Besteed aandacht aan het vormen van een team, bv. door een informele bijeenkomst. Als iedereen elkaar goed kent dan is er meer begrip en draagvlak.
  • Tip 2: Laat strategische partners direct aansluiten. Vraag bv. de belangrijkste bouwpartners om hun kennis te delen en inbreng te geven.
  • Tip 3: Stel samen vast welke LEAN- en BIM-methodieken voor het project toe te passen. Schets bv. eens het ‘ideale’ Samen Slimmer Bouwen-proces.