Samen Slimmer Bouwen Slimme Tips

5 weken eerder opleveren?

Mag geen probleem zijn.
  • Tip 1: Zet het voortraject goed op samen met je samenwerkingspartners (o.a. door LEAN-plannen).
  • Tip 2: Organiseer een dagstart in combinatie met 4D simulaties. Zo is duidelijk wie waar acteert en weet je ook of daar onveilige situaties ontstaan.
  • Tip 3: Gebruik de methode LEAN-plannen om het klantkeuzeproces samen met de klant uit te denken. Verwerk daarin het meer- en minderwerk en alle wijzigingsmomenten en doe dit los van de gezamenlijke uitvoeringsplanning.