Projecten woningverbeteringen Vogelbuurt Brummen

woningverbeteringen Vogelbuurt Brummen

Algemeen

In de Vogelbuurt in Brummen worden 116 woningen duurzaam verbeterd. Van de in totaal 116 woningen, worden 108 woningen hoogwaardig gerenoveerd. Dat houdt in dat deze woningen worden voorzien van een compleet nieuwe buitenschil. Dit alles zonder huurverhoging voor de bewoners. Het comfort van de woningen wordt verhoogd, er wordt een lagere energienota per woning gerealiseerd en de woningen krijgen een betere uitstraling conform de eisen van deze tijd. De andere acht woningen (dit zijn koop- en huurwoningen door elkaar) krijgen een grote onderhoudsbeurt. Maar ook hier worden energetische maatregelen getroffen. De uitstraling van de woningen zal minder ingrijpend veranderen. Alle woningen worden volgens het concept PlusRenoveren van VolkerWessels duurzaam verbeterd.

Feiten en cijfers
 • Opdrachtgever: Woningstichting Brummen
 • Realisatie: Veluwezoom Verkerk Bouw bv
 • Start: februari 2015
 • Verwachte oplevering: eerste kwartaal 2016
 • VolkerWessels-concept: PlusRenoveren
Samen Slimmer Bouwen

De volgende belangrijke onderdelen van Samen Slimmer Bouwen komen aan bod bij dit project:

 • Ketensamenwerking met vaste bouwpartners van Veluwezoom Verkerk Bouw bv geselecteerd op de specifieke bewonersgerichte aanpak;
 • Groot aantal ‘klantwaardegesprekken’ met zowel opdrachtgever als eindgebruiker, inclusief de presentatie daarvan tijdens de ProjectStartUp;
 • Zeer hoge bewonersparticipatie mede vanwege de inzet van een commercieel projectleider en communicatiespecialist;
 • Heldere communicatie met de bewoners door middel van gevisualiseerde voortgangsinformatie;
 • Gezamenlijke ‘LEAN-sessies’, zoals ProjectStartUp, Gezamenlijke Plansessies en dagstartsessies (PEP-meeting), waardoor een zeer hoge mate van team denken is ontstaan;
 • Weinig tot geen significante opleverpunten door alle voorafgaande activiteiten.
Contactpersoon

Jan Kuster — commercieel projectleider Veluwezoom Verkerk Bouw bv

SSB-coördinator

Bram Kreunen | regio-oost@samenslimmerbouwen.com