Projecten Space-S

Space-S

Algemeen

Project Space-S in Eindhoven is een ontwikkeling van Woonbedrijf en Vestide op Strijp-S. Strijp-S is een herontwikkelingsopgave, waarbij uiteindelijk 30 hectare oud-Philips terrein getransformeerd wordt tot een bruisend en modern centrumgebied. Strijp-S wordt het creatieve en culturele hart van Eindhoven met een mix aan functies zoals wonen, werken, winkelen, horeca en cultuur. De ontwikkeling is een Publiek Private Samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en VolkerWessels.
Het project is volledig ontwikkeld door middel van ‘klantsturing’. Hierbij heeft een zeer actieve toekomstige huurders community vanuit Woonbedrijf input geleverd via zogenaamde ‘collectives’ voor bepaalde onderdelen van het ontwerp, zoals de gevels, de daktuin, de indelingen van de woningen en de openbare ruimten. De bevindingen werden vervolgens gepresenteerd in ‘labs’. De toekomstige bewoners worden vervolgens niet bepaald op basis van de wachttijd die ze hebben bij Woonbedrijf, maar door hun betrokkenheid in de Space-S community.

Feiten en cijfers
  • 403 appartementen verdeeld over 8 bouwblokken
  • Grote diversiteit aan woontypen, zoals zelfstandige en cluster studentenkamers, appartementen, lofts, woon-werk units en een wooncommunity
Samen Slimmer Bouwen

Dit project is volledig uitgewerkt in BIM aspect modellen van architect (Inbo), constructeur (Aveco de Bondt) en installaties (Homij Technische Installaties). Het ontwerp is uitgewerkt volgens het principe van Concurrent Engineering waarbij de architect, de bouwer, de constructeur en de installateurs op dezelfde fysieke locatie hebben samengewerkt in een ‘bouwburo’. Daarnaast zijn de modellen gebruikt om een virtuele walkthrough mogelijk te maken – zie hiervoor https://www.youtube.com/watch?v=jz71PVOyQ44 .
Doordat de BIM aspect modellen uit de Ontwerpfase zorgvuldig zijn opgebouwd, zijn deze ook goed bruikbaar om tijdens de Engineeringsfase te gebruiken voor de communicatie met leveranciers en onderaannemers. Vanuit een BIM maturity onderzoek naar mogelijke partners zijn er partners geselecteerd die ‘kennen BIMmen’. Daarnaast zijn alle werkvoorbereiders op Solibri Model Checker cursus geweest en coördineren ze op dit moment met behulp van Solibri onderdelen zoals: BG vloer, breedplaatvloeren, KZS wanden, ihwg wanden, staal, prefab trappen/bordessen en prefab balkons/galerijen. Daarnaast wordt met ED controls en iPads voor de uitvoerders de kwaliteit van de uitvoering bewaakt op de bouwplaats.
Ook is vanuit de overall uitvoeringsplanning geanalyseerd dat de werkvoorbereiding van de breedplaatvloeren het kritische pad in de planning is. Daarom is er met alle betrokken partijen van dit onderdeel een LEAN engineeringsplanning opgesteld, waarbij in een cyclus van 10 dagen een volledig vloerveld afgestemd is tussen alle betrokken partijen. Daarmee is een systeem ontwikkeld dat realistisch is, inzicht biedt in de stand van zaken en bij het niet nakomen van afspraken vanzelf duidelijk wordt welke partij de bottleneck is.

Contactpersoon

Claudia Starink — kopersbeleiding Stam + de Koning

SSB-coördinator

Leon Verheggen | regio-zuid@samenslimmerbouwen.com