Projecten Floreshuis

Floreshuis

Algemeen

Het nieuwe Floreshuis in Groningen is een buurtcentrum waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en ook activiteiten kunnen organiseren voor, met en door de buurt. Het buurtcentrum biedt alle WMO-functies aan, zoals informatie en advies, begeleiding en ondersteuning, ontmoeting, participatie en hulpverlening op maat.

Feiten en cijfers
  • Design & Build opdracht
Samen Slimmer Bouwen

Het project is een Design & Build opdracht. Bij de uitwerking van het DO model zijn partners geselecteerd en zijn er gezamenlijke ontwerpsessies gehouden, waarbij de onderaannemers en leverancier input konden geven om tot een goed DO model uit te komen. Bij de uitwerking van het bestek is het ontwerpmodel bevroren. Het assemblagemodel is gevuld met modellen van de onderaannemers en leveranciers.

Belangrijke aspecten van Samen Slimmer Bouwen binnen het project zijn:

  • Klantwaarde bepalen;
  • Gezamenlijke ontwerpsessies;
  • Gezamenlijke planning sessies;
  • PEP dag start
  • Design to Budget
Contactpersoon