Projecten Eygelshoven

Eygelshoven

Algemeen

Het realiseren van 26 grondgebonden woningen, dat is het project Eygelshoven. Het is een meerjaren, project ongebonden ketensamenwerking tussen Wonen Limburg en twee bouwers. Bouwbedrijven Jongen is één van de bouwers. Het is geen samenwerking op basis van de laagste prijs, maar op basis van gemeenschappelijke doelstellingen, missie en visie. Hierbij wordt bijgedragen aan elkaar doelstellingen.
In de wijk Eygelshoven in de gemeente Kerkrade heeft Woningstichting Wonen Limburg ca. 650 woningen in bezit. In deze kleine kern zijn een aantal trajecten qua renovatie en herstructurering ingezet. Vanuit gecombineerde ambitie op duurzaamheid en hergebruik van materialen wordt op de locatie Burg. Dohmenplein ingezet op nieuwbouw vanuit hergebruikt materieel. Het bestaande complex wordt gesloopt en het materiaal wordt waar mogelijk hergebruikt.

Feiten en cijfers
 • Goedkoper: stichtingskosten zin -12% t.o.v. traditioneel project
 • Sneller: doorlooptijd is -12% t.o.v. traditioneel project
 • Duurzamer: bouw van 26 grondgebonden ECP=0 woningen. Binnen financiële kaders meest max. haalbare
 • Cradle to Cradle
 • Nominatie voor Supply Chain Award 2015
Samen Slimmer Bouwen

Project Eygelshoven is het eerste ketensamenwerkingsproject dat in uitvoering is gegaan. Ketensamenwerking brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Je staat dichter bij de opdrachtgever, waardoor meer:
  • Inzage in diens DNA
  • Betrokkenheid
  • Stuurbaarheid, eerder waarde toevoeging door bouwer
  • Handelingssnelheid
  • Leereffect
 • Er is een grote kans op continuïteit
 • Je hebt de mogelijkheid om echt samen te werken met “gelijke belangen”
 • Onderstaande visualiseert hoe de aanpak van het project is geweest.
Contactpersoon

Piërre Bergmans — Aannemersbedrijf Jongen

Locatie

Burg. Dohmenplein te Eygelshoven, Limburg