Projecten Bunschoterplein Ede

Bunschoterplein Ede

Algemeen

Het bouwplan aan het Bunschoterplein bestaat uit een commerciële laag, waar onder andere Albert Heijn gevestigd gaat worden, met daarboven drie lagen met appartementen. Aan het achterzijde van het project worden vijf winkels gerealiseerd met daarboven twee lagen ten behoeve van appartementen.

Feiten en cijfers
 • 2.600 m2 commerciële ruimtes
 • 71 appartementen
 • Start bouw: januari 2015
 • Verwachte oplevering appartementen: week 47 2015
 • Verwachte oplevering commercieel: eerste kwartaal van 2016
Samen Slimmer Bouwen

Het project Bunschoterplein is op basis van de drie Samen Slimmer Bouwen hoofdpijlers (BIM, LEAN en Ketensamenwerking) voorbereid en uitgewerkt. Door het invoeren van Samen Slimmer Bouwen worden de processen geoptimaliseerd en wordt er meerwaarde voor de klant gerealiseerd. Dit vanaf de klantvraag tot en met de oplevering van het project. Het gemeenschappelijk belang zit onder andere in de doorlooptijd per project te verkorten en faalkosten voor iedere partij te doen verlagen.

Onderstaand een korte omschrijving van de drie hoofdpijlers van Samen Slimmer Bouwen:

 • LEAN: klantwaardegesprekken gevoerd met de opdrachtgever en gevisualiseerd voor de bouwplaats;
 • LEAN: ProjectStartUps voor zowel ruwbouw als afbouw met risicoanalyses o.b.v. de GOVOKITC-projectmanagementgebieden;
 • LEAN: Gezamenlijke Plansessies voor zowel ruwbouw als afbouw;
 • LEAN: Dagelijkse PEP-meeting op de bouw;
 • LEAN: Gezamenlijke bouwplaatsinrichting met een continue logistieke afstemming (tijdens de PEP-meeting) en een gezamenlijke gefinancierde aanpikkelateur;
 • BIM: Ontwerp en Engineering vanuit diverse 3D-aspectmodellen met ondersteuning door externe partij BAZ en een coördinerende rol voor Ufkes Apeldoorn, o.a. door middel van Solibri modelclashing;
 • Ketensamenwerking: zonder harde prijsafspraken vooraf vertrouwen gegeven aan de betrokken bouwpartners en samenwerkingsovereenkomsten gesloten met onder andere afspraken over toepassing van BIM en LEAN.
Contactpersoon

Roy Huis in ’t Veld — Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn

SSB-coördinator

Bram Kreunen | regio-oost@samenslimmerbouwen.com