Marinus den Harder

Over Samen Slimmer Bouwen

Samen Slimmer Bouwen

Tijden veranderen en de bouw veranderd mee. Voor VolkerWessels levert dit allemaal kansen op om ons te onderscheiden. De vraag is veranderd in de laatste jaren. Niet alleen vanuit opdrachtgevers en klanten. Ook aanbieders/leveranciers stellen een andere vraag. Er is een evidente noodzaak om faalkosten te reduceren om rendement te verbeteren en er is behoefte aan andere vormen van omgang met elkaar. Geen losstaande items want die twee factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bovendien is technologische (ICT)-ontwikkeling in een hoge snelheid onze wereld aan het veranderen. Digitalisering van het bouwproces en informatiemanagement worden steeds belangrijker, net als begrippen als 3D-printen, smart buildings/smart cities, pointclouds en robotisering.

Als je doet wat je deed, zal je krijgen wat je kreeg.

Bij veranderende omstandigheden heb je altijd twee keuzes.

De ene is om er zo lang mogelijk tegen te vechten of te ontkennen. Relativering van de noodzaak, terugvallen op successen uit het verleden, wijzen op de gevaren van de vernieuwing of er de reden niet van (willen) begrijpen.

De andere keuze is om de verandering te zien als een kans. Een kans om voorop te lopen bij het bedenken van de antwoorden op vragen die aan onze sector gesteld worden. Een kans om de markt te bepalen. Een kans om onderscheidend te zijn en betere projecten te kunnen maken. Een kans op meer arbeidsvreugde. Een kans om succesvoller te zijn dan een ander. Een kans om iedere dag beter te zijn dan gisteren.

Bij VolkerWessels kiezen we voor het laatste. Door de veranderingen te zien als een kans om beter te worden dan gisteren geven we onszelf een uitdaging om onze rendementen te verhogen en de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Innovatie en verbetering

Innovatie is het antwoord op veranderingen in de markt. Innovatie op producten en innovatie op processen. Door de introductie van MorgenWonen, de participatie binnen de Stroomversnelling, de ontwikkelingen op het gebied van Bio based bouwen, circulair bouwen, cradle2cradle en Nul op de Meter woningen laten we zien dat we met nieuwe producten en concepten volop in ontwikkeling zijn.

Door innovatie van processen bereiken we dat we over de hele linie van ons bedrijf faalkosten verminderen en efficiency en werkplezier verhogen. Onder de noemer Samen Slimmer Bouwen introduceerden we eind 2012 het drieluik “BIM, Lean en Ketensamenwerking”, waarbij we als doel hebben kwaliteit te verhogen, faalkosten te drukken, doorlooptijden te verkorten, kennis te borgen en onderscheidend vermogen toe te voegen etc. etc. Eigenlijk allemaal ingrediënten om de rendementen te verhogen en continuïteit te waarborgen.

Na drie jaar zijn we al goed op weg. Maar we staan pas aan het begin. Dit is niet een project dat een keer klaar is. Dit is een nieuwe manier van werken. Zo gaan we het voortaan doen, en elke dag beter dan de dag ervoor! En we houden goed voor ogen wat onze doelen zijn: Rendement en continuïteit.

Zijn er risico’s? Jazeker! Dus: Ga je niet te buiten aan overhaast-enthousiaste implementaties zonder dat je weet waar het over gaat. Bereidt je goed voor zoals je dat altijd doet. Zie het nieuwe werken niet als het antwoord op alle vragen, maar gebruik het voor jouw antwoorden. Ga niet zomaar over naar werken op basis van vertrouwen alleen, maar blijf nuchter en controleer je partners. Probeer te leren van collega’s en deel je ervaringen binnen je bedrijf. Maak gebruik van de kennis van de SSB coordinatoren om snel te leren. Want voor het fijne gevoel doen we het niet, het voelt pas fijn als we onze rendement zien oplopen.

Maar het belangrijkste: zie in dit soort risico’s vooral niet als een bedreiging of een reden om de verandering niet mee te maken. Terugval is geen optie, we gaan vooruit in het belang van onszelf en de onderneming.